Výmena produktov kúpených v internetovom obchode www.motivuj.me

Ako postupovať pri výmene produktov:

1. Vyplňte Formulár výmeny/vrátenia tovaru (na stiahnutie nižšie).
2. Produkt spolu s Formulárom výmena/vrátenie tovaru (na stiahnutie nižšie) a kópiou faktúry pošlite na nižšie uvedenú adresu najneskôr do 30 dní od dátumu obdržania tovaru.
3. Vašu požiadavku spracujeme do 14 dní odo dňa, keď sme vrátený tovar spätne získali.

Dôležité informácie: 

1. Produkt, ktorý posielate na výmenu musí byť nový, nesmie byť zničený či opotrebovaný.
2. Náklady za odoslanie produktu hradí Zákazník.
3. Najčastejším dôvodom výmeny je nesprávne zvolená veľkosť oblečenia.

Prijímame len balíky zaslané priamo na adresu firmy, neakceptujeme balíky zaslané s prevzatím v balíkomate alebo na pošte.

Tovar zasielajte na adresu:

WL Design s.r.o.

Moskovská 1

974 04 Banská Bystrica


S doporučenou poznámko
u „ Výmena produktu”


Vrátenie produktov a odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže vrátiť tovar kúpený v internetovom obchode www.motivuj.me bez udania dôvodu v lehote do 30 dní od dátumu doručenia zásielky.

Ako postupovať pri vrátení produktov a odstúpení od zmluvy:

1. Vyplňte Oznámenie o odstúpení od zmluvy (na stiahnutie nižšie).

2. Nezabudnite zadať správne číslo bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.

3. Tovar spolu s faktúrou pošlite na nižšie uvedenú adresu.

4. Vrátenie platby vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme sa o odstúpení od kúpnej zmluvy dozvedeli.

Dôležité informácie:

1. Produkt musí byť nový, kompletný, nesmie byť zničený či opotrebovaný.

2. Osvedčenie o odstúpení od zmluvy treba poslať v termíne 30 dní od dátumu doručenia tovaru.

Prijímame len balíky zaslané priamo na adresu firmy, neakceptujeme balíky zaslané s prevzatím v balíkomate alebo na pošte.


Tovar zasielajte na adresu:

WL Design s.r.o.

Moskovská 1

974 04 Banská BystricaS doporučenou poznámkou „ Odstúpenie od zmluvy”

 

Reklamácie produktov kúpených v internetovom obchode www.motivuj.me

Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti produktu, ktorá vznikla v priebehu 24 mesiacov od prevzatia produktu v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu.

Ako postupovať pri reklamácii produktov:

1.Vyplňte Reklamačný list (na stiahnutie nižšie).
2. Pošlite reklamovaný produkt spolu s Reklamačným listom (na stiahnutie nižšie) na nižšie uvedenú adresu.
3. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.
4. V prípade uznanej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný (plnohodnotný).


Dôležité informácie:

1. Vyplňte Reklamačný list (na stiahnutie nižšie).
2. Náklady za odoslanie reklamovaného tovaru hradí zákazník.
3. Internetový obchod www.motivuj.me neprijíma zásielky poslané na dobierku.


Tovar zasielajte na adresu:

WL Design s.r.o.

Moskovská 1

974 04 Banská Bystrica

S odporučenou poznámkou „ Reklamácia”